Bids Received March 2020

ARFQ DNR2000000029 – Cacapon Resort SP – Cabin Driveway & Sidewalk Paving
ARFQ_DNR2000000029_Bid_1
ARFQ_DNR2000000029_Bid_2

ARFQ DNR2000000035 – Wildlife Resources-Open-End Contract for UTV’s and ATV’s
ARFQ_DNR2000000035_Bid_01
ARFQ_DNR2000000035_Bid_02

ARFQ DNR2000000034 – Open end contract for agricultural lime
ARFQ_DNR2000000034_Bid_01
ARFQ_DNR2000000034_Bid_02

ARFQ DNR2000000033 – Open-End Propane Contract for Holly River State Park
ARFQ_DNR2000000033_Bid_01
ARFQ_DNR2000000033_Bid_02

ARFQ DNR2000000031 – Hawks Nest SP Lodge Structural Repair Construction
ARFQ_DNR2000000031_Bid_01

ARFQ DNR2000000032 – Open-End Propane Contract for Cacapon Resort State Park
ARFQ_DNR2000000032_Bid_01
ARFQ_DNR2000000032_Bid_02
ARFQ_DNR2000000032_Bid_03
ARFQ_DNR2000000032_Bid_04
ARFQ_DNR2000000032_Bid_05
ARFQ_DNR2000000032_Bid_06
ARFQ_DNR2000000032_Bid_07